Nr14-Mørk-Granitt-helpolert
Kr. 12500,- - tillegg for gjonnomgående hull med lykt
Illustrert med
Gulldekor nr 1651